Wanroijs Actie Comité

In memoriam Janus van der Zanden

Donderdag 14 september 2017
“Na een rijk sociaal leven”, zoals vermeld op de kennisgeving, overleed op 17 augustus jl. op 93-jarige leeftijd de heer Janus van der Zanden. Janus was in 1960 een van de oprichters van het Wanroijs Actie Comité en als erelid tot aan zijn overlijden betrokken bij de Stichting.
In 1959 werd Janus ‘de Post’ door toenmalig burgemeester Smulders gevraagd om zitting te nemen in een nieuw op te richten comité wat in Wanroij het culturele en recreatieve belang zou moeten gaan behartigen. Vereerd nam hij op 16 maart 1960 dan ook zitting in het eerste algemene bestuur van Stichting WAC. Wat volgde waren 28 jaren van tomeloze inzet voor het WAC en ‘De Bergen’.
Als WAC-lid was Janus in 1960 en 1961 een van de kartrekkers van de huishoudbeurzen H60 en H61, de evenementen die investeringskapitaal op moesten gaan leveren voor het recent geopende recreatiepark. Het werd een succes en de groei van ‘De Bergen’ kon starten. In enkele tientallen jaren groeide het park dan ook uit tot een riant recreatieoord met nationale bekendheid, waar Janus met grote regelmaat te vinden was. Op zondagochtend voor de vergaderingen in de blokhut, maar uiteraard ook bij alle evenementen en activiteiten of wanneer er gewoon gewerkt moest worden. Het hertenkamp met bijbehorende volières had zijn speciale aandacht. Allerlei dieren werden door hem verzameld om tentoon te kunnen stellen in de diverse kooien, tot apen aan toe. En was er ooit ‘levende have’ over, dan bracht Janus deze samen met goede vriend Wim Baltussen via het ‘Rad van Avontuur’ aan de man tijdens de jaarlijkse fancy fair van het Parochieel Missiecentrum.
Bij ludieke acties in het dorp ging Janus altijd voorop, zoals bij de bekende actie tegen de Witte Pieten in 1963 en de ‘Sterkste Man’ kampioenschappen tijdens Koninginnedag. Velen in Wanroij zullen zich ook nog herinneren dat Janus samen met Jan Ploegmakers jarenlang met Sinterklaas de Wanroijse en Landhorstse scholen bezocht.
Toen Janus in 1988 afscheid nam van het WAC en Stichting ‘De Bergen’ werd hij voor zijn vele verdiensten benoemd tot erelid. Janus bleef echter actief in en betrokken bij de Wanroijse dorpsgemeenschap en het WAC in het bijzonder. Voor het 50-jarig jubileum van de stichting in 2010 stelde hij samen met oud-WAC-collega Kees van der Riet een prachtige expositie samen, waarvoor hij kon putten uit zijn eigen uitgebreide archief van foto’s en krantenknipsels. Uit erkentelijkheid voor 50 jaar inzet werd Janus tijdens het jubileum dan ook onderscheiden met de gouden WAC-ster.
Met Janus verliest het Wanroijs Actie Comité een zeer bijzonder erelid. Door mensen als Janus is er met de ontwikkeling van recreatiepark ‘De Bergen’ een financiële basis gelegd waarmee het in 1960 beoogde culturele en recreatieve belang voor Landhorst en Wanroij nog generaties lang is veiliggesteld. Janus, bedankt voor alles.
 
Bestuur en ereleden Stichting Wanroijs Actie Comité.