Wanroijs Actie Comité

Intocht Sinterklaas

Dinsdag 07 november 2023
Beste kinderen uit Landhorst en Wanroij,

Het is weer bijna zover. Sinterklaas en zijn pieten komen naar Nederland.
En, op zondag 26 november komen ze weer naar Landhorst en Wanroij. 

In Landhorst verzamelen we om 09.30 uur bij De Stek. Zoals andere jaren lopen we vanaf daar, samen naar De Oosthoek waar we ze ontvangen. Vervolgens gaan we met z'n allen terug naar de Stek om het daar verder te vieren.

In Wanroij verzamelen we om 14.00 uur. De route is dit jaar als volgt:

Klompenmakersstraat, Roting, Esdoorn, Beuken, Roting, Elzen, Klompemakersstraat, Vlaskam, de Beeten, Risterstraat, Kruinstraat, Herselstraat, Wetstraat, Hakstraat, Zichtstraat Lepelstraat, Giessenplein. We eindigen dit jaar in Het Wapen van Wanroij.

We hopen jullie dit jaar weer allemaal te zien zodat we er samen met Sinterklaas en zijn pieten weer één groot feest van kunnen maken.

=========================================================================

Beste ouders van alle kinderen uit Landhorst en Wanroij,

Om alle kinderen tot en met groep 5 van de basisschool en de peuterspeelzaal de kans te geven om een snoepzak van Sint en Piet in ontvangst te kunnen nemen zullen alle kinderen weer een kaart hiervoor ontvangen op school of via de peuterspeelzaal.

Het is dus van belang om deze kaart mee te nemen naar de intochten en in te leveren aan het einde van de intocht, dus voor de Landhorstse kinderen bij de Stek en voor de Wanroijse kinderen bij Het Wapen van Wanroij.
Voor Landhorstse en Wanroijse kinderen die (nog) niet op bovengenoemde peuterspeelzalen of school zitten, maar wel binnen bovengenoemde leeftijdscategorie vallen, kunnen er entreebewijzen verkregen worden bij Stichting Wanroijs Actie Comité.

Op zaterdag 25 november kunt u hiervoor terecht bij onderstaande:
- Voor Wanroij bij Jeroen Jacobs, Schoolstraat 6 te Wanroij van 14.00 – 15.00 uur,
- Voor Landhorst bij Margo Nabuurs, Schapendreef 15 te Landhorst van 14.00 – 15.00 uur.

Let op: zonder kaart, geen snoepzak!