Wanroijs Actie Comité

In memoriam Jan van den Broek

Dinsdag 15 oktober 2019
Geheel onverwacht is op zondag 6 oktober j.l ons erelid Jan van den Broek op 69 jarige leeftijd overleden. Gestorven in ’t harnas zoals vaak genoemd tijdens de herdenkingsbijeenkomst op zaterdag 12 oktober in een overvol Wapen van Wanroij. Tijdens de rust van een voetbalwedstrijd van Constantia ging het kaarsje voor Jan uit.
Jan was lid van het Wanroijs Actie Comité van 1971 tot en met 2015. Bij zijn afscheid, na 44 jaar lidmaatschap, werd Jan benoemd als erelid. Een benoeming die hem zichtbaar ontroerde en die hij dik verdiend had. Voor Jan was gedurende al die jaren niets te veel als het ging om de leefbaarheid van Wanroij. Hij was altijd de eerste die de hand op stak als er gevraagd werd wie hand- en spandiensten kon verrichten bij allerlei uiteenlopende activiteiten die door het WAC georganiseerd werden. Zelfs na zijn aftreden bleef hij zijn diensten aanbieden waar gewenst en waar nodig. Zoals bij het ophangen en weer opruimen van de feestverlichting.
Tijdens zijn lidmaatschap van het WAC was Jan ook bestuurder van Stichting De Bergen en zeer nauw betrokken bij de overdracht van de aandelen “Recreatiepark de Bergen BV”. Het was dan ook heel logisch dat Jan een van de nieuwe bestuurders werd van de Stichting DBO/WACO. Deze rol vervulde hij tot en met zijn overlijden.
Niet alleen voor het WAC was Jan actief, voor alles wat Wanroij aanging was hij bereid zich in te zetten. Zo was hij jarenlang voorzitter van carnavalsvereniging ’t Paddenriek, lid van de fanclub van muziekvereniging St. Jan, vrijwilliger bij Constantia en lid van de werkgroep N602. Dat hij dan ook benoemd werd als Superpad was dan ook meer dan verdiend.
Voor het WAC en haar bestuursleden was Jan ook de vraagbaak over allerlei zaken uit het verleden. Hij kende als geen ander de geschiedenis van het ontstaan van het WAC en van recreatiepark De Bergen. Voor Jan was dat heel belangrijk, het vasthouden van het gedachtegoed uit het verleden. Het WAC en DBO/WACO zijn er volgens Jan voor de dorpsgemeenschappen Wanroij en Landhorst en dit moest tot in lengte van dagen zo blijven.
Jan, jij hebt met steun van Leny en de kinderen meer dan ten volle eraan bijgedragen dat Stichting Wanroijs Actie Comité en Stichting DBO/WACO haar doelstellingen hebben kunnen realiseren. Wij zullen dat koesteren waarbij wij jouw gedrevenheid, jouw inzet en jouw kennis zullen blijven herinneren.
Jan, bedankt voor alles!!
 
Bestuur en ereleden Stichting Wanroijs Actie Comité.
Bestuur DBO/WACO