Wanroijs Actie Comité

Jaarverslagen

Jaarlijks brengt het WAC een verslag uit van haar activiteiten in het afgelopen jaar. Van de laatste jaren zijn hier de jaarverslagen te downloaden als PDF-bestand.